Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD)

Els dispositius SPD (Sistemes personalitzats de dosificació) són dispositius que poden preparar les farmàcies acreditades en aquest servei. Aquests dispositius contenen la medicació setmanal separada per dosis per un pacient determinat. L’objectiu d’aquests sistemes és evitar confusions i facilitar el compliment dels tractaments en aquells pacients que per les seves circumstàncies personals se’ls fa difícil seguir el tractament que els ha prescrit el metge.

El servei de SPD inclou un seguiment del nivell d’acompliment per part del pacient de la seva pauta terapèutica  inclouent accions orientades a la prevenció, identificació i resolució de problemes relacionats amb els tractaments i detecció de posibles errors en les pautes terapèutiques. Per aquest motiu, el farmacèutic és clau en aquest procés