Blog Detail

Envelliment Actiu Saludable

7 nov. , 2016,
girbau
No Comments

Sovint, quan parlem d’integració i cohesió social no pensem en col•lectius de gent jove o de gent gran. Avui reflexionem sobre l’Envelliment Actiu Saludable.

L’envelliment de la societat es un fet inqüestionable, i és degut a l’èxit de les polítiques sanitàries en les societats avançades.
L’OMS defineix l’Envelliment Actiu Saludable com “el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa”
És responsabilitat de l’administració, els estaments sanitaris, la societat, les associacions i les famílies el promoure l’envelliment en els termes que ho defineix l’OMS.
Com a professionals de la sanitat a la Farmàcia Girbau podem aconsellar sobre els hàbits, alimentació i activitats més adequades per la gent gran i facilitar i aconsellar sobre l’ús dels medicaments en aquesta etapa de la vida, tot orientat a afavorir un envelliment saludable.
També l’Ajuntament de Canovelles disposa un servei de la Gent Gran on es pot obtenir informació sobre activitats i associacions on participar.
Un gran missatge que podem transmetre als nostre infants és el respecte a la gent gran, al mateix temps que hem de saber treure profit de l’experiència de la gent gran en benefici de la societat.
Ajudants a aconseguir-ho, és responsabilitat de tots!!!
#FarmàciaGirbau #Canovelles

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook